Каноны ко Святому Причащению 

Молитвы перед началом чтения канона

Молитва семипоклонная, начальная

Боже, милостив буди мне, грешному. (Поклон)
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)
Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)
Без числа согреших, Господи, прости мя. (Поклон)
Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)
Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)
Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имярек), моли Бога о мне. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50-й

Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя́; я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х ро́ди мя́ ма́ти моя́. Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Каноны ко Святому Причащению, Глас 2-й

Песнь 1-я

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть: препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Господу Иисусу Христу

Припев: Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Иису́се Сладча́йший Христе́, Иису́се долготерпели́ве, души́ моея́ я́звы исцели́, Иису́се, и услади́ се́рдце мое́, Многоми́лостиве, молю́ся, Иису́се Спа́се мой, да велича́ю Тя, спаса́емый.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Иису́се Сладча́йший Христе́, Иису́се, отве́рзи покая́ния ми дверь, человеколю́бче Иису́се, и приими́ мя, Тебе́ припа́дающа и те́пле прося́ща, Иису́се Спа́се мой, согре́шений проще́ния.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Иису́се Сладча́йший Христе́, Иису́се, исхити́ мя из руки́ льсти́ваго велиа́ра, Иису́се, и сотвори́ десна́го предстоя́теля сла́вы Твоея́, Иису́се Спа́се мой, ча́сти шу́ия мя избавля́яй.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Иису́са ро́ждшая Бо́га, Влады́чице, моли́ о непотре́бных рабе́х, Пречи́стая, я́ко да му́ки моли́твами Твои́ми изба́вимся, Нескве́рная, оскверне́ннии, сла́вы присносу́щныя наслажда́ющеся

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебé прибегаю́, спасéния иски́й: о Ма́ти Сло́ва и Дéво, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Страстéй мя смуща́ют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу: умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Спа́са ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Дéво, изба́витися ми лю́тых: к Тебé бо ны́не прибегая́, простира́ю и ду́шу и помышлéние.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Неду́гующа тéлом и душéю, посещéния Божéственнаго и промышлéния от Тебé сподо́би, еди́на Богома́ти, я́ко Благая́, Блага́го же Роди́тельница.

Ангелу Хранителю

Иисусу: Го́споди Иису́се Христé Бо́же мой, поми́луй мя.

Песнь вос пéти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному А́нгелу, наста́внику и храни́телю моему́.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Еди́н аз в неразу́мии и в лéности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви менé погибаю́ща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ум мой твоéю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повелéния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́ся, Деви́це, о мне, рабé Твоéм, ко Благода́телю, сохрани́телем мои́м А́нгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3-я

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Господу Иисусу Христу

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Услы́ши, человеколю́бче Иису́се мой, раба́ Твоего́, вопию́ща во умиле́нии, и изба́ви мя, Иису́се, осужде́ния и му́ки, еди́не долготерпели́ве, Иису́се Сладча́йший многоми́лостиве.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Подъими́ раба́ Твоего́, Иису́се мой, припа́дающа со слеза́ми, Иису́се мой, и спаси́́, Иису́се мой, ка́ющагося мя и гее́нны, Влады́ко, изба́ви, Иису́се Сладча́йший многоми́лостиве.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

 Вре́мя, Иису́се мой, е́же дал ми еси́, во стра́сти ижди́х, Иису́се мой. Те́мже, Иису́се мой, не отве́ржи мя, но воззови́, молю́ся, Влады́ко Иису́се Сладча́йший, и спаси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

 Де́во, ро́ждшая Иису́са моего́, моли́ изба́вити мя гее́нны, еди́но предста́тельство оскорбля́емых, Богоблагода́тная, и сподо́би мя жи́зни, Всенепоро́чная, нестаре́ющияся.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Пред ста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полагаю́ Тя, Богороди́тельнице Дéво: Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́х вино́вна, вéрных утверждéние, еди́на Всепéтая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Молю́, Дéво, душéвное смущéние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты бо, Богоневéстная, нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Благодéтеля ро́ждши до́брых вино́внаго, благодея́ния бога́тство всем источи́, вся бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в крéпости Христа́ ро́ждши, Богоблажéнная.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лю́тыми неду́ги и болéзненными страстьми́ истяза́ему, Дéво, Ты ми помози́: исцелéний бо неоску́дное Тя знаю́ сокро́вище, Пренепоро́чная, не иждива́емое.

Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Все помышлéние моé и ду́шу мою́ к тебé возложи́х, храни́телю мой; ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Враг попираéт мя, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хотéния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви менé погиба́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пéти песнь со благодарéнием и усéрдием Творцу́ и Бо́гу даждь ми, и тебé, благо́му А́нгелу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобляю́щих мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Седален, глас 1-й

Спа́се мой Иису́се, блу́днаго спасы́й, Спа́се мой Иису́се, прие́мый блудни́цу, и мене́ ны́не поми́луй, Иису́се многоми́лостиве, спаси́, уще́дри, о Иису́се благоде́телю, я́коже, Благоутро́бне, Манасси́ю, Иису́се мой, я́ко Еди́н человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От любвé душéвныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой А́нгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловлéния всегда́, и к жи́зни наста́ви небéсней, вразумляя́ и просвещая́ и укрепляя́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице безневéстная Пречи́стая, Я́же без сéмене ро́ждши всех Влады́ку, Того́ со А́нгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоумéния, и да́ти умилéние и свет души́ моéй и согрешéнием очищéние, Я́же еди́на вско́ре заступаю́щи.

Песнь 4-я

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щся, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Господу Иисусу Христу

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Исцели́, Иису́се мой, души́ моея́ я́звы, Иису́се мой, молю́ся, и руки́ мя исхити́, Иису́се мой благоутро́бне, душетле́ннаго велиа́ра, и спаси́.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Согреши́х, Иису́се мой Сладча́йший, благоутро́бне; Иису́се мой, спаси́ мя, прибега́ющаго к покро́ву Твоему́, Иису́се долготерпели́ве, и Ца́рствия Твоего́ мя сподо́би.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Никто́же согреши́, Иису́се мой, я́коже согреши́х аз, окая́нный, но припа́даю моля́ся, Иису́се мой, спаси́ мя и жи́зни, Иису́се мой, насле́дие ми да́руй.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Всепе́тая, Иису́са ро́ждшая Го́спода, Того́ моли́ изба́вити му́ки вся, пою́щия Тя, и Богоро́дицу вои́стинну имену́ющия.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Страстéй мои́х смущéние, ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю ути́ши мои́х прегрешéний, Богоневéстная.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Милосéрдия Твоего́ бéздну призыва́ющу пода́ждь ми, Я́же Благосéрдаго ро́ждшая и Спа́са всех пою́щих Тя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́х дарова́ний, благода́рственное воспева́ем пéние, вéдуще Тя Богома́терь.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

На одрé болéзни моея́ и нéмощи низлежа́щу ми, яко Боголюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Приснодéво.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Надéжду и утверждéние и спасéния стéну не дви́жиму иму́ще Тя, Всепеéтая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, и не оста́ви менé, но при́сно в ми́ре житиé моé со блюди́ и пода́ждь ми спасéние необори́мое.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ приéм тя от Бо́га, А́нгеле, молю́ тя, святы́й, от вся́ких мя бед свободи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мою́ сквéрность твоею́ святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлучéн бу́ду моли́твами твои́ми и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Недоумéние предлежи́т ми от обышéдших мя зол, Пречи́стая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебé бо еди́ней прибего́х.

Песнь 5-я

Ирмос: Просвеще́ние во тме лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м: ино́го бо ра́зве Тебе́ бо́га не зна́ю.

Господу Иисусу Христу

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Ты просвеще́ние, Иису́се мой, ума́ моего́, Ты спасе́ние отчая́нныя души́ моея́, Спа́се, Ты, Иису́се мой, му́ки изба́ви и гее́нны мя, зову́ща: спаси́, Иису́се мой Христе́, мя окая́ннаго.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Всеконе́чно, Иису́се мой, ко стра́сти безче́стия низве́ржен ны́не зову́: Ты, Иису́се мой, по́мощи ми ру́ку низпосла́в, исто́ргни зову́ща: спаси́, Иису́се мой Христе́, мя окая́ннаго.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Оскверне́н ум, Иису́се мой, обнося́, взыва́ю Ти: очи́сти мя от скве́рны прегреше́ний и изба́ви мя во глубины́ зло́бы от неве́дения низпопо́лзшагося, Спа́се Иису́се мой, и спаси́ мя, молю́ся.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Иису́са ро́ждшая, Отрокови́це Богороди́тельнице, Того́ умоли́ спасти́ вся правосла́вныя, мона́хи и мирски́я, и гее́нны изба́вити зову́щия: ра́зве Тебе предста́тельства тве́рдаго не зна́ем.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Испо́лни, Чи́стая, весéлия сéрдце моé, Твою́ нетлéнную даю́щи ра́дость, весéлия ро́ждшая вино́внаго.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Изба́ви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая, вéчное ро́ждши избавлéние, и мир, всяк ум преиму́щий.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Разреши́ мглу прегрешéний мои́х, Богоневéсто, просвещéнием Твоея́ свéтлости, Свет ро́ждшая Божéственный и превéчный.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможéние, посещéния Твоего́ сподо́бльшая, и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.

Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Я́ко имéя дерзновéние к Бо́гу, храни́телю мой святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Свéте свéтлый, свéтло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́га да́нный ми А́нгеле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною, я́ко бдя́ща сохрани́, А́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя на славосло́вие молéнием твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мари́е, Госпожé Богоро́дице безневéстная, надéждо вéрных, вра́жия возношéния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.

Песнь 6-я

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.

Господу Иисусу Христу

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Иису́се мой Христе́ многоми́лостиве, испове́дающася приими́ мя, Влады́ко, о Иису́се, и спаси́ мя, и от тли, Иису́се, мя исхити́.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Иису́се мой, никто́же бысть ин блудни́к, я́коже аз, стра́стный, о Иису́се человеколю́бче: но Ты, Иису́се, мя спаси́.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Иису́се мой, блудни́цу и блу́днаго, и Манасси́ю и мытаря́ преидо́х, о Иису́се мой, страстьми́, и разбо́йника, Иису́се, и ниневи́тяны.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Иису́са Христа́ моего́ ро́ждшая, Пречи́стая Де́во, еди́на нескве́рная, оскверне́на су́ща мя моли́тв Твои́х иссо́пом ны́не очи́сти.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Смéрти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся изда́в смéрти, тлéнием и смéртию моé естество́ я́то бы́вшее, Дéво, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́в злодéйствия мя изба́вити.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Предста́тельницу Тя живота́ вем и храни́тельницу твéрду, Дéво, и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли страстéй мои́х изба́вити мя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Я́ко стéну прибéжища стяжа́хом, и душ всесовершéнное спасéние, и простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвещéнием Твои́м при́сно ра́дуемся: о Влады́чице, и ны́не нас от страстéй и бед спаси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

На одрé ны́не немощствуя́й лежу́, и несть исцелéния пло́ти моéй: но, Бо́га и Спа́са ми́ру и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая, Тебé молю́ся, Благо́й: от тли неду́г возста́ви мя.

Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти, святы́й А́нгеле, да́нный ми от Бо́га, храни́телю мой до́брый.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, молю́ся ти, святы́й А́нгеле, и мы́слити ми полéзная всегда́ наста́ви мя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Уста́ви сéрдце моé от настоя́щаго мятéжа и бдéти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, и на́стави мя чу́дно к тишинé живо́тней.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сло́во Бо́жие в Тя всели́ся, Богоро́дице, и человéком Тя показа́ небéсную лéствицу; Тобою́ бо к нам Вы́шний сошéл есть.

Акафист

Здесь полагается прочитать Акафист Иисусу Сладчайшему или Акафист Пресвятой Богородице.

Каноны ко Святому Причащению, продолжение

Песнь 7-я

Ирмос: О́бразу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Господу Иисусу Христу

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Христе́ Иису́се, никто́же согреши́ на земли́ от ве́ка, о Иису́се мой, я́коже согреши́х аз, окая́нный и блу́дный. Те́мже, Иису́се мой, вопию́ Ти: пою́ща мя уще́дри, благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Иисусе Сладчайший, спаси мя.

Христе́ Иису́се, ко стра́ху Твоему́, вопию́, пригвозди́ мя, о Иису́се мой, и окорми́ ны́не ко приста́нищу благооти́шному, я́ко да, Иису́се мой ще́дре, пою́ Ти спаса́емый: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Христе́ Иису́се, тма́ми обеща́х Тебе́, стра́стный, о Иису́се мой, покая́ние, но солга́х окая́нный. Те́мже, Иису́се мой, вопию́ Ти: нечу́вственне пребыва́ющую ду́шу мою́ просвети́, Христе́, отце́в Бо́же благослове́н еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Христа́ Иису́са ро́ждшая стра́нно и па́че естества́, Того́ моли́, Всенепоро́чная, я́же чрез естество́ моя́ прегреше́ния вся прости́ти ми, Отрокови́це, да зову́ спаса́емь: благослове́на еси́, Бо́га пло́тию ро́ждшая.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Наше спасéние я́коже восхотéл еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Дéвыя всели́лся еси, Ю́же ми́ру предста́тельницу показа́л еси́: отéц на́ших Бо́же, благословéн еси.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Воли́теля ми́лости, Его́ же родила́ еси́, Ма́ти чи́стая, умоли́ изба́витися от прегрешéний и душéвных скверн вéрою зову́щим: отéц на́ших Бо́же, благословéн еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Сокро́вище спасéния и Исто́чник нетлéния, Тяро́ждшую, и столп утверждéния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: отéц на́ших Бо́же, благословéн еси́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Телéсныя сла́бости и душéвныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приступаю́щих к кро́ву Твоему́, Дéво, исцели́ти сподо́би, Спа́са Христа́ нам ро́ждшая.

Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ми́лостив бу́ди ми и умоли́ Бо́га, Госпо́день А́нгеле, имею́ бо тя засту́пника во всем животé моéм, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми во вéки.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Не оста́ви в путь шéствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й А́нгеле, я́же ти от Бо́га предана́ бысть непоро́чне; но наста́ви ю́ на путь покая́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всю посра́мленуду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел: но предвари́, наста́вниче мой, и исцелéние ми пода́ждь благи́ми по́мыслы, уклоня́тимися всегда́ на пра́выя стези́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прему́дрости испо́лни всех и крéпости Божéственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, вéрою вопию́щих: отéц на́ших Бо́же, благословéн еси́.

Песнь 8-я

Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.

Господу Иисусу Христу

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Тя, Иису́се мой, молю́: я́коже блудни́цу, Иису́се мой, изба́вил еси́ мно́гих согреше́ний, та́ко и мене́, Иису́се Христе́ мой, изба́ви, и очи́сти оскверне́нную ду́шу мою́, Иису́се мой.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Преклони́вся, Иису́се, безслове́сными сластьми́, безслове́сен яви́хся и ското́м вои́стинну, Иису́се мой, стра́стно окая́нный уподо́бихся; те́мже, Иису́се, безслове́сия мя изба́ви.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Впад, о Иису́се, в душетле́нныя разбо́йники, обнажи́хся оде́жды, Иису́се мой, боготка́нныя ны́не, и лежу́ ра́нами уя́звлен; еле́й, Христе́ мой, возле́й на мя и вино́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Иису́са моего́ и Бо́га носи́вшая Христа́ несказа́нно, Богоро́дице Мари́е, Того́ моли́ при́сно от бед спасти́ся рабо́м Твои́м, и певце́м Твоим, Неискусому́жная Де́во.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

По́мощи я́же от Тебé трéбующия не прéзри, Дéво, пою́щия и превознося́щия Тя во вéки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Неможéние души́ моея́ исцеля́еши и телéсныя болéзни, Дéво, да Тя просла́влю, Чи́стая, во вéки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Исцелéний бога́тство излива́еши вéрно пою́щим Тя, Дéво, и превознося́щим неизречéнное Твоé рождество́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Напа́стей Ты прило́ги отгоня́еши и страстéй нахо́ды, Дéво: тéм же Тя поéм во вся вéки.

Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, преблаги́й А́нгеле, и не оста́ви менé во вéки.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

А́нгела тя су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблажéнне, воспеваю́ во вéки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех человéк, во́нь же огнéм искушаю́тся дела́ благая́ же и злая́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Приснодéво, рабу́ Твоему́ и не оста́ви менé лишéна бы́ти Твоего́ влады́чества.

Песнь 9-я

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди, ве́рнии единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Господу Иисусу Христу

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Манасси́ю, Иису́се мой, мытаря́, блудни́цу, блу́днаго, ще́дре Иису́се, и разбо́йника преидо́х, Иису́се мой, в де́лех сту́дных и безме́стных, Иису́се; но Ты, Иису́се мой, предвари́в, мя спаси́.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

От Ада́ма, Иису́се мой, согреши́вшия вся, пре́жде зако́на и в зако́не, Иису́се, и по зако́не, окая́нный, и благода́ти, Иису́се мой, победи́х страстьми́ окая́нно; но Ты, Иису́се мой, судьба́ми Твои́ми спаси́ мя.

Иису́се Сладча́йший, спаси́ мя.

Да не отлуче́н бу́ду, Иису́се мой, неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, да не улучу́ ча́сти, Иису́се, шу́ия, Сладча́йший Иису́се; но Ты мя десны́м овца́м Твои́м, Христе́ Иису́се мой, сочета́в упоко́й, я́ко благоутро́бен.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Иису́са, Богоро́дице, Его́же носи́ла еси́, еди́на неискусому́жная Де́во Мари́е, Того́, Чи́стая, уми́лостиви, я́ко Сы́на Твоего́ и Зижди́теля, изба́вити притека́ющия к Тебе́ искуше́ний и бед, и огня́ бу́дущаго.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

То́ка слез мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́ вся́ку слéзу отъéшаго, Дéво, Христа́ ро́ждшая.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ра́дости моé сéрдце испо́лни, Дéво, Я́же ра́дости приéмшая исполнéние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Приста́нище и предста́тельство к Тебé прибегаю́щих бу́ди, Дéво, и стена́ неруши́мая, прибéжище же и покро́в и весéлие.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Свéта Твоего́ заря́ми просвети́, Дéво, мрак невéдения отгоня́ющи, благовéрно Богоро́дицу Тя исповéдающих.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

На мéсте озлоблéния нéмощи смири́вшагося, Дéво, исцели́, из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.

Ангелу Хранителю

Иисусу: Го́споди Иису́се Христé Бо́же мой, поми́луй мя.

Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, я́ко ми́лостив еси́ и милосéрд, и пра́ведных лико́в сотвори́ мя прича́стника.

Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день А́нгеле, благая́ и полéзная да́руй, я́ко си́льна яви́ в нéмощи и не поро́чна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко имея́ дерзновéние к Царю́ Небéсному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́го дерзновéние иму́щи, Дéво, к Вопло́щшемуся из Тебé, преложи́ мя от уз и разрешéние ми пода́ждь и спасéние, моли́тва ми Твои́ми.

И затем:

Восхваление Пресвятой Богородице, глас 8-й

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину / блажи́ти тя Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную / и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, // су́щую Богоро́дицу тя велича́ем.

Молитвы после прочтения канона

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, Иже неизрече́ннаго ра́ди Твоего́ человеколю́бия на коне́ц веко́в в плоть оболки́йся от Присноде́вы Мари́и, сла́вим о нас Твое́ спаси́тельное промышле́ние раби́ Твои́, Влады́ко; песносло́вим Тя, я́ко Тебе́ ра́ди Отца́ позна́хом; благослови́м Тя, Его́же ра́ди и Дух Святы́й в мир прии́де, поклоня́емся Твое́й по пло́ти Пречи́стей Ма́тери, такове́й стра́шней та́йне послужи́вшей; восхваля́ем Твоя́ А́нгельская ликостоя́ния, я́ко воспева́тели и служи́тели Твоего́ вели́чествия; ублажа́ем Предте́чу Иоа́нна, Тебе́ крести́вшаго, Го́споди; почита́ем и провозвести́вшия Тя проро́ки, прославля́ем апо́столы Твоя́ святы́я; торжеству́ем же и му́ченики, свяще́нники же Твоя́ сла́вим; поклоня́емся преподо́бным Твои́м, и вся Твоя́ пра́ведники пе́стунствуем. Такова́го и толи́каго мно́гаго и неизрече́ннаго ли́ка Боже́ственнаго в моли́тву приво́дим Тебе́, всеще́дрому Бо́гу, раби́ Твои́, и сего́ ра́ди про́сим на́шим согреше́нием проще́ние, е́же да́руй нам всех Твои́х Ра́ди святы́х, изря́днее же святы́х Твои́х щедро́т, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Цари́це моя́ преблагая́, надéждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предста́тельнице, скорбя́щих ра́досте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко нéмощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ вéси, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебé, ни ины́я предста́тельницы, ни благи́я утéшительницы, то́кмо Тебé, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во вéки веко́в. Ами́нь. 

Молитва ко Ангелу Хранителю

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебé припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюдéние души́ и тéлу моему́ грéшному от свята́го крещéния, аз же своéю лéностию и свои́м злым обы́чаем прогнéвах твою́ пречи́стую свéтлость и отгна́х тя от себé всéми сту́дными дéлы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осуждéнием, презо́рством, непоко́рством, братоненавидéнием, и злопомнéнием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объядéнием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбешéнием, имы́й самохотéние на вся́кое плотско́е вожделéние. О зло́е моé произволéние, его́ же и ско́ти безсловéснии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззрéти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, оплéтшася зле во гну́сных дéлех? Да ка́ко ужé возмогу́ отпущéния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосéрдися на мя грéшнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имя), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со всéми святы́ми, всегда́, и ны́не и при́сно и во вéки веко́в. Ами́нь.

Заключительные молитвы

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.